Úvod

Sídlo firmy se nachází v Katovicích a v současnosti máme 50 zaměstnanců. Poskytujeme kvalitní produkty a služby totožné s požadavky našich zákazníků. Základem naší činnosti je péče o kvalitu při dosažení výkonnostního standardu s nulovou úrovní vad. Všichni naši pracovníci jsou školeni, vedeni a motivováni k dosahování vysoké kvality. Dodržujeme zásady ČSN EN ISO 9001:2009, DIN 18800-7 :2008-11 a ČSN EN 1090-2+A1 s neustálým zlepšováním jednotlivých procesů.

Kariéra

Ceníme si našich zaměstnanců, kteří tvoří základní kameny naší společnost.

Za úspěchem společnosti Quint spol. s r. o. stojí nejen nejnovější stroje a použité technologie, ale především naši špičkoví pracovníci. Strojírenství lze považovat bez nadsázky za „páteř“ české ekonomiky, proto zaměstnáváme a zdokonalujeme novou generaci strojařů a našim pracovníkům nabízíme skvělé zázemí a pracovní podmínky.

Chcete-li pracovat v perspektivních strojařských oborech (obrábění kovů, třískové obrábění, úpravy povrchů, svařování apod.) jste u nás vítáni. Společnost Quint spol. s r. o. je známá svojí stabilitou a skvělým přístupem ke svým zaměstnancům.

Pokud máte zájem u nás pracovat pošlete nám svůj životopis.

Projekty

Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti QUINT

Naše společnost QUINT s.r.o. realizuje v roce 2020 projekt Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti QUINT, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

01_18_215

Název výzvy:

Inovační vouchery - IV. výzva

Název projektu:

Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti QUINT

Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020572

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti QUINT (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020572), jehož rozpočet byl 396.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 297.000,- Kč.

Obsahem projektu " Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti QUINT" je  posouzení a optimalizace procesu svařování hliníkové a nerez ocelové produkce společnosti QUINT tak, aby svařování hliníku a nerezi splňovalo přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařovaných konstrukcí a produkce společnosti QUINT. V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 6 WPQR (3x hliník, 3x nerez ocel).

Naše společnost QUINT s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Kontakt

Quint, spol. s r.o.

Kontaktní osoby

Václav Studnička, EWT
zástupce společnosti
Jaroslav Papež
mistr výroby
Hronek Pavel
zpracování plechu
Ing. Lucie Studničková
účetní
Alexandra Sobolčiková
asistentka
Lucie Studničková Líbalová
asistenka